KHÂU NỐI REN NGOÀI HDPE

NHÀ SẢN XUẤT: Quapus sa Srl (Italia).

NHÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN TẠI VIỆT NAM: Công ty Mỹ Phát.